Steg Črensovci 1

V našem stegu aktivno delujeta dve skavtski veji. Mladostniki od 6. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole, ki so vključeni v skupino izvidnikov in vodnic, vejo popotnikov in popotnic pa tvorijo skavti od 16. do 21. leta.
Steg smo poimenovali po drevesu, ki spomladi krasi našo vas z belimi cvetovi. To je črensa. Tudi vas Črensovci je dobila ime po tem drevesu. Barve na naši rutici predstavljajo pokrajinske značilnosti našega kraja:
zelena – ravnina;
rumena − žitno polje;
bela − cvetovi črense.
Klic: Glejte bobra! Tan pri Muri črenso gloda!