Apostolat molitve

Januar

 • Splošni:

Da bi pripadniki različnih veroizpovedi skupaj z vsemi ljudmi dobre volje delali za mir.

 • Za evangelizacijo:

Da bi v tem letu posvečenega življenja možje in žene v duhovnih poklicih spet odkrili veselje hoje za Kristusom in da bi se trudili za gorečnost pri služenju ubogim.

 • Slovenski:

Da ob obilici duhovnega branja ne bi pozabili, da je prvenstveni vir naše vere in naše duhovnosti Božja beseda, razodeta v Svetem pismu.

Februar

 • Splošni:

Da bi zapornikom, zlasti mladim, uspelo ponovno sestaviti svoje življenje na temelju človeškega dostojanstva.

 • Za evangelizacijo:

Da bi ločeni zakonci v krščanskih skupnostih našli razumevanje in podporo.

 • Slovenski:

Da bi se po zgledu in naročilu papeža Frančiška zavedali, da je Kristus tam, kjer so ubogi, bolni in zapostavljeni.

Marec

 • Splošni:

Da bi znanstveniki z raziskovalnim delom iskali največje dobro za celotno človeško osebo.

 • Za evangelizacijo:

Da bi vedno priznavali enkratno vlogo žena in njihov prispevek k življenju Cerkve.

 • Slovenski:

Da bi vsi, ki smo krščeni, posebej pa tisti, ki so se odločili za Bogu posvečeno življenje, uspešno premagovali skušnjave telesnosti in posvetnosti.

April

 • Splošni:

Da bi se ljudje naučili spoštovati stvarstvo in ga čuvati kot Božji dar.

 • Za evangelizacijo:

Da bi preganjani kristjani čutili tolažečo prisotnost vstalega Gospoda in podporo celotne Cerkve.

 • Slovenski:

Da bi iz vere v Kristusovo vstajenje in naše večno življenje črpali evangeljsko veselje, ki nam ga priporoča papež Frančišek.

Maj

 • Splošni:

Da bi zavračali kulturno brezbrižnost in poskrbeli za bližnjega v stiski, zlasti za bolne in uboge.

 • Za evangelizacijo:

Da bi kristjani v sekulariziranem svetu po Marijini priprošnji našli moč za oznanjevanje Jezusa.

 • Slovenski:

Da bi v Mariji, Jezusovi materi, gledali našo ljubečo duhovno mater in v njej spoznali popolne predanosti Božji volji.

Junij

 • Splošni:

Da bi bili priseljenci in begunci sprejeti in spoštovani v deželah, kamor pridejo.

 • Za evangelizacijo:

Da bi osebno srečanje z Jezusom v mnogih mladih ljudeh vzbudilo željo po darovanju svojega življenja v duhovniškem ali Bogu posvečenem življenju.

 • Slovenski:

Da bi mladi v naši domovini dosegli potrebno izobrazbo in zaposlitev ter se nekateri odločili tudi za duhovni poklic.

Julij

 • Splošni:

Da bi politično odgovornost na vseh ravneh udejanjali kot najvišjo obliko ljubezni do bližnjega.

 • Za evangelizacijo:

Da bi kristjani Latinske Amerike sredi družbenih neenakosti pričali za ljubezen do revnih in prispevali svoj delež k bolj bratski družbi.

 • Slovenski:

Da bi Bog našemu narodu in Cerkvi v naši domovini podaril modre, poštene in sposobne voditelje.

Avgust

 • Splošni:

Da bi se prostovoljci velikodušno darovali v služenju potrebnim.

 • Za evangelizacijo:

Da bi se naučili pozabljati nase in biti bližnji tistim, ki so se znašli na robu človeškega življenja ali družbe.

 • Slovenski:

Da bi čas počitnic, dopustov in romanj izkoristili ne le za telesno sprostitev, marveč tudi za uravnavanje notranjega ravnotežja.

September

 • Splošni:

Da bi se za vse mlade povečale možnosti za izobraževanje in zaposlitev.

 • Za evangelizacijo:

Da bi katehisti z življenjem pričali za vero, ki jo oznanjajo.

 • Slovenski:

Da bi v zmedi vrednot in pomanjkanja le-teh znali prisluhniti glasu vesti, po katerem nam v srcu govori Stvarnik.

Oktober

 • Splošni:

Da bi izbrisali s sveta trgovanje z ljudmi, to moderno obliko suženjstva.

 • Za evangelizacijo:

Da bi krščanska občestva v Aziji v misijonarskem duhu oznanjala evangelij tistim, ki še čakajo nanj.

 • Slovenski:

Da bi bil vsakdo od nas živa mladika, naša Cerkev pa rodoviden vinograd, ki bi Gospodarju vinograda prinašal pričakovane sadove.

November

 • Splošni:

Da bi bili odprti za osebno srečanje in dialog z vsemi, tudi s tistimi, ki so drugačnega prepričanja.

 • Za evangelizacijo:

Da bi pastirji Cerkve z globoko ljubeznijo spremljali svojo čredo in ji vlivali novega upanja.

 • Slovenski:

Da bi v življenju svetnikov prepoznali zgled, v občestvu z njimi čutili povezavo, po njihovi priprošnji pa prejemali pomoč.

December

 • Splošni:

Da bi vsi izkusili usmiljenje Boga, ki se nikoli ne naveliča odpuščati.

 • Za evangelizacijo:

Da bi družine, še posebej tiste, ki trpijo, v Jezusovem rojstvu odkrile znamenje upanja.

 • Slovenski:

Da bi kljub vsemu hudemu in težkemu, ki je v nas, okrog nas in v svetu, zaupali v vodstvo Božje previdnosti.