Obnova misijona

Od 16. do 19. marca 2006 smo obhajali v naši župniji obnovo misijona, ki je potekala pod geslom: »Občestvo – temelj naše vere!« V pripravi na obnovo misijona smo molili sledečo molitev:

Neskončno sveti Troedini Bog,

radi bi uresničili sklepe svetega misijona,

zato te iskreno prosimo:

– ohranjaj naše družine v slogi, miru

in medsebojni ljubezni;

– podpiraj starše in vzgojitelje

v prizadevanju za dobro vzgojo mladine;

– bodi močna opora mladim

v njihovih bojih in preizkušnjah mladosti;

– poživi v našem župnijskem občestvu

ljubezen do presvetega Jezusovega Srca;

– blagoslavljaj naš trud za duhovno prenovo

po Marijini materinski priprošnji!

Tega te prosimo po zasluženju

Jezusa Kristusa, našega Odrešenika,

ki naj bo s svojim Križem

luč na poti našega življenja.

Amen.

V pripravi na obnovo misijona nas je župnik vabil s sledečimi besedami:

Odprimo vrata svojega srca Kristusu, sprejmimo milostne dneve obnove svetega misijona kot dar za naše krščansko življenje in spoznajmo, da je občestvo temelj naše vere!

Med nas so prišli vsi štirje misijonarji, ki so vodili misijon v letu 2004.

Srečanja so potekala v znamenju občestev. Po uvodni molitvi križevega pota in sv. maši, je bilo prvo srečanje z vsemi sodelavci naše župnije.

Drugi dan obnove misijona je potekal v znamenju občestva otrok in staršev. Imeli smo štiri srečanja in sicer:

  1. predšolski otroci s starši;
  2. osnovnošolski otroci od 1. do 5. razreda s starši;
  3. osnovnošolski otroci od 6. do 9. razreda s starši;
  4. mladi s starši.

Na vseh srečanjih smo ugotavljali, da imajo otroci in starši iste želje in iste potrebe po skupnem družinskem življenju.

Tretji in hkrati zadnji dan obnove misijona je potekal v znamenju obhajanja nedeljske sv. maše. Tu smo razmišljali o vlogi vseh vernikov pri graditvi župnijskega občestva.

Ob sklepu obnove misijona smo naredili sklep, da si bomo bolj goreče prizadevali za uresničitev sklepov misijona. V pastoralnem letu 2006/2007 bomo posvetili devet prvih petkov in prvih sobot za duhovno pripravo na posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

Ob sklepu obnove misijona je prejela vsaka družina blagoslovljeno podobo Srca Jezusovega, ki jo naj postavi na častno mesto v svojem domu.