Potek misijona

Potekal od 29. oktobra do 7. novembra 2004, pod geslom Križ – življenja luč.

Oris milostnih dneh sv. misijona, ki smo ga doživeli kot velik božji dar na poti naše vere je najgloblje izražen v geslu misijona: Križ – življenja luč.

Vodili so ga štirje misijonarji: Tone Ciglar, Ciril Slapšak, Janez Potočnik in Peter Pučnik, vsi salezijanci.

Vsak dan je imel svoj poudarek: križev dan; dan evharistije; dan Danijela Halasa, božjega služabnika; dan svetosti; dan poslednjih reči; dan poklicev; dan sprave; Slomškov dan; Marijin dan; Gospodov dan.

Dnevi so potekali v cerkvi, najprej na kolenih pred Najsvetejšim, nato sv. maša in nagovor s poudarkom na temo dneva. Po sv. maši so vedno sledila srečanja za posamezne ciljne skupine ljudi.

Šolarji so se zbirali na misijonskem oratoriju, ki je nosil naslov: Ohrani biser. Misijonarja Janez in Peter, ki sta ta misijonski oratorij pripravljala in izvedla z animatorji, sta posebej navduševala naše otroke in mlade k zavzetemu krščanskemu življenje, ki naj raste v iskanju, v skrbi in v občudovanju, v ohranjanju in v podarjanju biserov krščanskih vrednot drugim.

Za mlade je bil misijon poleg oratorija v znamenju pričevanja zaporniškega duhovnika, glasbene skupine s koncertom, okrogle mize in mladinske sv. maše.

Skupna predavanja za vse so vabila na pot odgovorne krščanske vzgoje, vrednot, perspektive mladih in nacionalni ponos. Srečanja so potekala v cerkvi, v župnijskem domu, v kulturni dvorani in v telovadnici osnovne šole v Črensovcih.

Med sv. misijonom nas je obiskal mariborski škof dr. Franc Kramberger, ki nam je prinesel relikvije bl. A. M. Slomška v cerkev na Gornjo Bistrico. K temu velikemu doživetju smo dodali še skupno župnijsko misijonsko romanje k Mariji pod Logom v Turnišče.

Zaključek milostnih dneh z misijonarji je govoril o veliki, poglobljeni, duhovno prerojeni župnijski skupnosti, ki se je zbrala k zahvalni molitvi, domala iz vseh družinskih občestev in posameznikov črensovske župnije, k obnovi krstnih obljub ter k izpovedi zvestobe. Ob sklepu svetega misijona smo kot župnijsko občestvo sklenili, da si v tretjem obdobju našega misijona prizadevamo: da dobi Marijina podoba prostor v slehernem domu; da se bomo potrudili, da bo verski tisk prišel v vsako družino; posebej skrbno bomo obhajali Marijine praznike; molitev za duhovne poklice po domovih; skrb za mesečno spoved in pogosto sveto obhajilo; skrb za vzgojo naše mladine; prizadevanje za poimenovanje prostora ob spomeniku prekmurski materi v Kleklov trg; nedelje in praznike bomo slavili z udeležbo pri sveti maši; potrudili se bomo za obnovo župnijske cerkve svetega Križa; z zaupanjem se bomo priporočali božjemu služabniku Danijelu Halasu; ne bomo dopustili, da bi nas zaznamovali spori nesoglasja ali sovraštvo. Ob tem sklepu so vse družine dobile za misijonski spomin iz rok misijonarjev kropilnik s podobo Svete družine in z obljubo, da bo ta  kropilnik dobil častno mesto v vsakem domu, da bomo skrbeli, da bo v kropilniku vedno blagoslovljena voda, s katero bomo blagoslavljali drug drugega.