Izredni delivci sv. obhajila

Župnija Črensovci je po 2. vatikanskem cerkvenem zboru zelo hitro uvedla izredne delivce sv. obhajila. Najprej sta bili to dve redovnici, ki sta živeli na svojem domu, s. Evangelista Koštric v Žižkih in s. Regina Čurič v Trnju. Kdaj sta postali izredni delivki sv. obhajila, ni znano. Gotovo pa sta to poslanstvo opravljali že okrog leta 1970, pa vse do leta 1990. Iz njunega življenja je znano, da sta redno delili sv. obhajilo pri sv. mašah ob nedeljah in praznikih.

Ko sta sestri redovnici zaradi starosti in bolezni to poslanstvo odložili, je bil v službo izrednega delivca sv. obhajila postavljen Ignac Žerdin iz Žižkov in pozneje tudi katehistinja Slavka Nerad.

V pastoralnem letu 2002/2003, ko župnija ni imela več kaplana, se je pokazala še večja potreba po izrednih delivcih sv. obhajila. Župnik je na podlagi posveta z Župnijskim pastoralnim svetom zaprosil škofijo Maribor, da imenuje za službo izrednega delivca sv. obhajila dva kateheta, Branka Vučka iz Gornje Bistrice in Natašo Horvat iz Črensovec. Po prejetem imenovanju ju je župnik Ivan Krajnc slovesno postavil v to službo pri sv. maši na četrto adventno nedeljo 2003.

V letu 2005, ko je župnija ponovno izgubila kaplana, je župnik Ivan Krajnc po posvetu z Župnijskim pastoralnim svetom prosil škofa v Maribor za imenovanje ministranta Mateja Kranjeca iz Žižkov in kateheta Jožefa Duha iz Srednje Bistrice za izredna delivca sv. obhajila. Po imenovanju ju je župnik pri nedeljski sv. maši slovesno postavil v to službo.
V začetku februarja 2010 je župnik Štefan Grabar prosil škofa v Mursko Soboto za podaljšanje službe sledečim izrednih delivcev sv. obhajila: Slavki Nerad, Nataši Horvat, Jožefu Duhu in Mateju Kranjecu. Hkrati pa je prosil za ministranta Dominika Krznarja, da ga imenuje za novega izrednega delivca sv. obhajila. Imenovane je škof 10. februarja 2010 potrdil za službo izrednih delivcev sv. obhajila za mandatno dobo petih let. V nedeljo, 14. februarja 2010, je župnik vse to oznanil pri vseh nedeljskih sv. mašah.

V pastoralnem letu 2010/2011 so v župniji sledeči izredni delivci sv. obhajila:

  1. Horvat Nataša, Črenšovci
  2. Jožef Duh, Srednja Bistrica
  3. Matej Kranjec, Žižki
  4. Dominik Krznar, Trnje