Predstavitev

Začetek poti izdajanja župnijskega lista Pastir, ki v letu 2011 že stopa v šestnajsto leto, sega v leto 1996. Takrat je kaplan Ivan Krajnc dal pobudo na seji Župnijskega pastoralnega sveta, da se naj v župniji izdaja župnijski list. To bi duhovnika ob koncu sv. maše razbremenilo oznanjevanja namenov za sv. maše, predvsem dolgi spisek odposlanih sv. maš, hkrati pa bi bil župnijski list čudovito sredstvo za pastoralno osveščanje, spodbujanje in oznanjevanje.

Župnijski svet se je s tem strinjam, pokazal navdušenje, župnik pa ne. Takrat je kaplan na svojo roko oblikoval uredniški odbor. V njem so bili tajnik ŽPS Jože Horvat, Andreja Bojnec, Betka Kolenko, Lidija Prša, Irena Horvat in kaplan Ivan Krajnc. Ker smo se zavedali, da je Jezus naš najdragocenejši Pastir, da zmoremo z Njim narediti velike pastoralne korake, smo se Njemu odprli in priporočili. Prav On nam je postal voditelj in moč v naših nebogljenih korakih. To je prvi razlog, zakaj smo si izbrali ime Pastir za župnijski list. Drugi razlog pa je v tem, ker si je kaplan Ivan Krajnc izbral za svoje duhovniško geslo sledeče besede: »Dobri pastir da življenje za svoje ovce!« Simbol na naslovnici župnijskega lista pa je vzel iz kaplanove novomašne podobice.

Prva nabava fotokopirnega stroja in papirja je šla iz prihrankov kaplana, nato pa se je nadaljevala z najrazličnejšimi donacijami. V letu 2001 pa smo uvedli v cerkvi posebno nabirko za izdajanje župnijskega lista Pastir. Ljudje se namreč zavedajo, da je izdajanje župnijskega lista tudi velik finančni strošek.

Zaradi ažurnosti in pastoralne fleksibilnosti je uredniški odbor deloval le nekaj mesecev. Nato je bilo vse prepuščeno kaplanu in pozneje župniku Ivanu. V pastoralnih letih 2008/2009 in 2009/2010 pa sta za vse to poskrbela župnik Štefan Grabar in kaplan Simon Slana, ki je vse urejal.

Od 1. avgusta 2010 pa ponovno piše in ureja župnijski list župnik Ivan Krajnc.