Župniki

1. Peter Borkovič, prvi črensovski župnik v letih 1808 do 1830. Pokopan je pod mogočnim kamnitim križem. Ob križu je apostol Peter s ključi v rokah, na drugi strani pa angel s palmovo vejo. Na grobu piše v latinščini: »Gospod daj mir vsem, ki tukaj in povsod počivajo. Ko greš mimo Kristusovega križa ga vedno počasti, toda ne častiš križa ampak tistega, ki križ predstavlja, torej Kristusa.« Spodaj je še zapisano, da je »ta grob postavil Peter Borkovič« Po njegovi smrti, leta 1830, so še zapisali, da »tukaj počiva prav on.«
2. Matija Borovnjak, drugi črensovski župnik, od leta 1830 do 1859.
3. Jakob Sabar, tretji črensovski župnik, od leta 1859 do 1863.
4. Boldižar Vugrinčič, peti črensovski župnik, od 1878 do 1914.
5. Jožef Čačič, šesti črensovski župnik, od 1914 do 1933.
6. Ferdinand Herman, osmi črensovski župnik, od 1941 do 1966.
7. Franc Tement, deveti črensovski župnik, od 1966 do 2002.
8. Ivan Krajnc, deseti črensovski župnik, od 2002 do 2018.

PowerPoint predstavitev