Klan Friške Mure

V klanu se družimo mladi od 16 do 21 let. V tem času na svoji skavtski poti spoznavamo svojo vlogo v skupnosti in se učimo služenja, kar pomeni, da glede na potrebe okolja pomagamo v drugih skavtskih vejah in v lokalni skupnosti. Mladi se pobliže pripravljamo na odgovorno življenje, v katerem je prostor tudi za bližnjega. Klan gradi na treh stebrih:

  1. Skupnost, povezanost bratov in sester preko igre, molitve, skupnega služenja in vsega, kar v klanu skupaj doživljamo;
  2. Pot so aktivnosti, ki jih izvajajo čez leto, izhodi, izzivi, potepi, bdenje, puščava, tabor…;
  3. Služenje je pomembno za osebno rast posameznika, da spozna potrebe okoli sebe in v družbi.

Geslo popotnikov in popotnic je: SLUŽITI.