Čiščenje cerkve

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE V ČRENSOVCIH

Čiščenje župnijske cerkve je naloga vseh vernikov naše črensovske župnije, kajti župnijska cerkev je naš skupni dom. V župnijski cerkvi potekajo sledeče slovesnosti, ki jih ni v podružnični cerkvi na Gornji Bistrici: krstno slavje, prvo spovedno slavje, prvo obhajilno slavje in birmansko slavje.

Čiščenje župnijske cerkve je razporejeno po vaseh. Ker vaščani iz Gornje Bistrice skrbijo za Slomškovo cerkev, so oproščeni čiščenja župnijske cerkve.

Glavna in odgovorna za čiščenje župnijske cerkve je Terezija Horvat iz Žižkov (tel.: 041886415).