Četa Debelorepega bobra

Četa je namenjena mladostnikom, starih od 11 do 15 let, imenujejo se Izvidniki in Vodnice. Razdeljeni so v vode. Vsak vod ima vodnika ali vodnico, podvodnika/-co, zastavonošo ter včasih še blagajnika, kuharja in odgovornega za prvo pomoč.

Četa temelji na delitvi dela, prenašanju odgovornosti na izvidnike in vodnice, učenju z igro in zavesti, da skupaj zmoremo vse. To se še posebej pozna na zimovanju in poletnem taboru. Za poletni tabor gremo največkrat za deset dni v naravo, postavimo tabor in ga ponoči stražimo, si kuhamo in hodimo na izlete. Spomini na vse dogodivščine ostanejo za vedno …

Geslo izvidnikov in vodnic je: BODI PRIPRAVLJEN!