Bralska skupina

V to skupino so vključeni mladi bralci, ki sodelujejo z branjem pri liturgiji in pri drugih kulturnih prireditvah, ki jih organizira zavod svete Družine Črensovci.

Namen srečevanj mladih v tej skupini je v tem, da se jim približa veličina slovenske besede in knjige ter se jih strokovno usposablja v retoriki.