Pevska skupina

To skupino sestavljata dva mladinska zbora: Mladinski pevski zbor Črensovci in Mladinska pevska skupina Upanje Bistrica.

Usmeritev: zborovska in mladinsko duhovno ritmična glasba.

Srečanja – vaje so tedensko, nastopi pa enkrat do dvakrat na mesec pri liturgiji. Zbora sodelujeta tudi pri raznih kulturnih prireditvah v Zavodu svete družine Črensovci, z osnovno šolo Bistrica in s kulturnim društvom Pozvačin Bistrica ter še na nekaterih prireditvah izven občine Črensovci.