Animatorska skupina

V to skupino so vključeni mladi animatorji, ki se strokovno usposabljajo za vodenje posameznih skupin ter so hkrati animacijska skupina za različna srečanja otrok in mladih v domačem kraju in drugod.

Na srečanjih, ki jih imamo mesečno v prostorih mladinskega centra v Črensovcih, obdelujemo teme iz programa skupinske dinamike, animiranja, motivacije in konkretnih korakov pripravljanja in vodenja posameznih skupin. Veliko moči in časa posvečamo tudi pripravi in izvedbi letnega oratorija.

Ta skupina se tudi vključuje v projekt Slovenske šole za animatorje.

Nekateri mladi so že opravili Slovensko šolo za animatorje, za druge pa načrtujemo to usposabljanje.