Križ na pokopališču

Prvotni križ je bil lesen in je bil postavljen leta 1886. Leta 1940 je bil obnovljen. Leta 1993, ko se je zgradila mrliška vežica, se je prvotni križ zamenjal z novim, narejenim iz marmorja, delo kamnoseštva Štefana Vučka iz Srednje Bistrice.

Blagoslovljen je bil na misijonsko nedeljo, 24. 10 1993. Blagoslovil ga je župnik Franc Tement ob navzočnosti kaplana Ivana Krajnca in mnogih Bistričancev.

Pod križem je marmornata plošča z napisom: »Hvaljen bojdi Jezuš Kristuš. 1886. Srednja Bistrica. I. prenovljen 1940. II. prenovljen 1993.«