Hrenov križ

Ignac Hren in njegova žena Kristina roj. Ifko iz Srednje Bistrice sta postavila na svojem zemljišču križ, ki stoji ob cesti Srednja Bistrica – Dolnja Bistrica. Ignac se je v prvi svetovni vojni zaobljubil, če pride srečno domov, postavi križ na svojem posestvu. Do postavitve je prišlo leta 1946. Križ in razpelo je bilo iz lesa. Blagoslovljen je bil 12. maja 1947. Križ je blagoslovil gen. vikar Ivan Jerič, ob navzočnosti Jožefa Klekla st., župnika Ferdinanda Hermana in kaplana Martina Kreslina.

Toda ta križ je bil pozneje podrt v eni izmed prometnih nesreč. Zato so na tem mestu postavili novega. Postaviti ga je dala družina Hren iz Srednje Bistrice 78. Ob »proščenjski« slovesnosti, 21. maja 1995, ga je blagoslovil takratni kaplan Ivan Krajnc.