Skladišče

SKLADIŠČE KARITAS

Župnijska karitas Črensovcih je v svojem delovanju od leta 1994 kar nekajkrat zamenjala lokacijo in prostore skladišča, v katerem hrani obleke za prosilce. Tako smo imeli najprej skladišče na Gornji Bistrici, v prostorih pri Slomškovi cerkvi. Nato smo ob dograditvi župnijskega domača v Črensovcih skladišče prestavljali v dva različna prostora, vse zaradi drugih pastoralnih dejavnosti. Prostor, kjer je prvotno bil namenjen prostor za karitas, je bil spremenjen v mladinski center. Zato smo skladišče prestavili v podstrešni prostor. Potem pa se je pokazalo, da skladišče v podstrešnih prostorih ni primerno za prosilce in odjemalce. Zato smo iskali novo lokacijo in našli smo jo v stavbi ob župnijskem domu. Tam je sedaj lep dostop in prostor za skladišče. Ob skladišču pa je tudi skavtska soba, ki nam služi za sprejem hrane iz evropskih zalog, ki jo v dveh dneh razdelimo med ljudi, ki še posebej potrebujejo takšno pomoč.