Pravila

1. V MCČ so pravila obnašanja za vse enaka in so v skladu s krščanskimi vrednotami.
2. V aktivnosti, ki jih organizira MCČ, se lahko vključi vsak posameznik.
3. Vse aktivnosti v MCČ potekajo usklajeno z drugimi dejavnostmi.
4. V MCČ ne preklinjamo in se ne prepiramo. Nesporazume rešujemo strpno in odgovorno.
5. V MCČ je prepovedan vnos in uživanje alkoholnih pijač in drugih nedovoljenih substanc (drog).
6. Rekvizite in igrala izdaja samo dežurni voditelj MCČ, po uporabi rekvizitov in igral jih je potrebno nepoškodovane vrniti dežurnemu voditelju.
7. Uporabnost prostorov v MCČ je skrb vseh.
8. V MCČ ne sedimo na mizah in igralih.
9. Za namerno poškodovane stvari, ki so last MCČ, poravna stroške storilec dejanja.
10. Vodstvo MCČ ne odgovarja za izgubljene osebne stvari.
11. Odgovorni voditelj MCČ lahko prepove vstop v MCČ posameznikom, ki ne upoštevajo pravil MCČ.

img-15