Predstavitev

Mladinski center Črensovci je projekt mladih za mlade, ki deluje v okviru župnije in zavoda Svete družine Črensovci.
S projekti in aktivnostmi MCČ omogočamo mladim osebni razvoj, kjer v različnih dejavnostih aktivno in koristno preživljajo prosti čas, se medsebojno povezujejo formalno (redno) in neformalno (občasno), razvijajo svoje talente (sposobnosti) in se hkrati aktivno vključujejo v širše družbeno okolje. Hkrati pa MCČ skrbi za duhovno oblikovanje mladih v krščanskih vrednotah, jih izobražuje in jim pomaga graditi medosebne odnose.

MCČ sestavljajo mladi iz župnije in občine Črensovci. Vključijo se lahko tudi drugi mladi, ki izrazijo to željo.

Vodstvo MCČ-ja sestavlja skupina voditeljev mladinske pastorale, župnik in animatorji, ki se vključijo v MCČ s člansko izkaznico. Članstvo se obnavlja vsako leto v mesecu septembru.

Ciljne skupine:
– otroci;
– mladi;
– družine.

Namen in cilji:
Pomagati mladim, da bi izkusili življenje s pozitivne, sproščene plati; da bi se zavedali, kako bogato je lahko njihovo življenje. S tem jim pomagamo razvijati najbolj skrite zaklade njihove človečnosti.

Spodbuditi mlade, da bi se odgovorno vključili v življenje in okolje, v katerem so (družina, prijatelji, oratorij, skupina, vas, župnija, občina).

Obrniti pozornost mladih na to, da se res vprašajo o tem, kako živijo nekatere človeške in duhovne vrednote.

Pomagati mladim, da bodo na zdrav način zaživeli med seboj.

Spodbujati mlade k neformalnemu izobraževanju za določena priročna in uporabna znanja.

Usposobiti mlade za odgovorno življenje.

Dogajanje v mladinskem centru