Potek gradnje

Prošnja za gradnjo cerkve na Gornji Bistrici je bila vložena v letu 1968. Gradbeno parcelo sta darovala Štefan in Olga Copot iz Amerike. Lokacija je bila odobrena konec julija 1969. Idejni načrt je izdelal višji gradbeni tehnik Jože Požauko in načrte projektivni biro iz Maribora. Gradbeno dovoljenje je izdala Občinska skupščina v Lendavi, 11. novembra 1970.

Blagoslov temeljnega kamna je opravil generalni vikar dr. Josip Meško, 9. maja 1971. V temeljno listino so zapisali: »Za vse, kar smemo z gradnjo storiti zate, vsemogočni večni Bog, ne prosimo plačila zase, ampak milosti, da bi bodoči bistriški rodovi z isto ljubeznijo in isto radostjo hodili v to svetišče, s kakršno ga sedanji rod gradi in se zanj žrtvuje, da bi bil ti na tem kraju vedno hvaljen in  poveličevan!«

Z gradbeni deli se je pričelo konec novembra 1970. Zidarska dela do tretje faze je prevzel domačin, zidarski mojster Matija Donko iz Gornje Bistrice, tesarska dela pa tesarski mojster Ivan Poredoš iz Ižakovec. Kleparska dela je opravil kleparski mojster Jože Kodba iz Veščice. Tako so bila vsa dela do tretje faze končana do 8. decembra 1971.

Leta 1972 se je z deli nadaljevalo in končalo v takšni fazi, da je lahko škof dr. Maksimiljan Držečnik cerkev blagoslovil v nedeljo, 6. avgusta 1972.