Gradbeni odbor

Člani odbora v Chicagu:
–         Predsednik: Ignac Glavač;
–         Tajnica Gizella Hozian;
–         Blagajnik: Jožef Hozian;
–         Zapisničarka: Marija Rebrica;
–         Nadzorniki: Jožef Vučko, Ignac Rebrica in Ivan Tkalec.
–         Duhovni voditelj: Jože Varga, vicepostulator za Slomška.

Člani gradbenega odbora na Gornji Bistrici:
Predsednik: Ivan Horvat
Podpredsednik: Ivan S. Horvat
Blagajnik: Karel Žižek
Namestnik: Štefan Kelenc
Nadzorniki: Žižek Štefan, Vučko Anton in Krampač Štefan
Razširjeni – pomožni odbor: Štefan Ščrbič, Jože Sobočan, Jože S. Horvat, Martin Kolenko, Štefan Kelenc, Štefan Balažic, Karel Kolenko, Ferdo Mlinarič, Jože Prša, Ivan Raj, Anton Balažic, Janez Jakšič, Matija Gerič, Janez Prša, Štefan Balažic, Jože Žalig, Ferdo Krampač, Štefan Gjerek, Štefan S. Horvat, Ivan Lebar in Franc Kohek.

Gradbeni odbor je vzel nase velike skrbi in veliko odgovornost. Povsod je naletel na velike težave, tako pri izdaji gradbenega dovoljenja, kakor tudi ob izdelavi načrtov, na največje pa pri kopanju temeljev. Ves prostor, kjer stoji cerkev, je bilo treba dvigniti in vaščani so tja navozili nad 3000 m3 gramoza.