Zgodovinski oris

Po zakoniku cerkvenega prava mora imeti vsaka župnija gospodarski svet ali vsaj dva svetovalca, ki pomagata župniku pri upravljanju gospodarskih zadev v župniji. Tako poznamo iz zgodovine, da je imela vsaka župnija ključarje, ki so župniku pomagali pri upravljanju imetja v župniji. Tudi črensovska župnija je imela vedno dva ključarja.

Na željo mariborske škofije z dne, 12. maja 1960, pa je župnik Ferdinand Herman vpeljal Cerkveni upravni svet (CUS). Člane (CUS) je Izbral po nasvetu ljudi, ki jih je nato škof potrdil. CUS je imel 20 članov. Delo CUS se z leti prenese na tako imenovani Župnijski svet. Tako so poleg ključarjev vse bolj pomagali župniku pri upravljanju z imetjem tudi Župnijski svet, pozneje Župnijski pastoralni svet.

V letu, ko se je naša župnija začela pripravljati na gradnjo novega župnijskega doma in v času, ko si je novi Župnijski pastoralni svet zadal nalogo, da se bo posvečal izključno pastoralnim nalogam, smo v župniji Črensovci ustanovili tudi Gospodarski svet (GS), in to v oktobru leta 1994. Od takrat naprej župniku svetuje v gospodarskih zadevah poleg ključarjev tudi Gospodarski svet.

Nekaj pomembnih korakov, ki jih je Gospodarski svet naredil v obdobju 1994–2010:
– Sprejel sklep in zgradil nov župnijski dom Svete družine v Črensovcih (1995–2000);
– Ureditev okolice okrog župnijskega doma (2000–2002);
– Obnova duhovniških grobov (2003);
– Gradnja nove zakristije (2006);
– Temeljita obnova notranjosti in zunanjosti cerkve (2007-2010).