Opis cerkve

Notranjost cerkve

Pogled v notranjost cerkve nam razkriva vernost tukajšnjih ljudi in prepletenost umetniških stvaritev v štiridesetletni zgodovini cerkve.

Prezbiterij je bil opremljen v letu 1972 z daritvenim oltarjem in ambonom, po načrtu projektanta Jožefa Požauka. Preurejen pa je bil v letu 1999, ob razglasitvi Slomška za zavetnika te cerkve, po načrtu arhitekta Jožefa Kovača iz Ljubljane.

V središču prezbiterija in oken je postavljen tabernakelj z lesenim kipom bl. A. M. Slomška. Na Slomškovi levi strani je v les upodobljena podoba Jezusovega Srca, na desni strani pa podoba Marijinega Brezmadežnega Srca. Hkrati je na desni strani daritvenega oltarja kip sv. Antona Padovanskega, na levi strani pa Marijin oltar.

V ladji cerkve, na levi in desni steni, je križev pot, delo akad. kiparja Stanka Jarma. Na desni strani cerkve pa spovednica z misijonskim križem.

Kregarjeva okna so iz leta 1976.

V jeseni leta 1978 je akad. kipar Stanko Jarm izdelal lesene podobe Jezusovega in Marijinega Brezmadežnega Srca ter podobo sv. Antona Padovanskega. Sv. Anton Padovanski je danes nameščen v središče Kregarjevih oken, ki jih najdemo ob vhodu v cerkev. Prvotno pa je bila nameščena podoba sv. Antona Padovanskega na mestu, kjer je danes podoba bl. A. M. Slomška.

Daritveni oltar in ambon sta narejena iz marmorja po načrtih višjega gradbenega tehnika Jožeta Požauka, v letu 1972. Oltar je posvetil istega leta mariborski škof dr. Maksimiljan Držečnik.

V letu 1999, ko se je v cerkvi preurejal prezbiterij po načrtu arh. Jožefa Kovača, so se stara vratca od tabernaklja vključila v nov tabernakelj, ki vabi s svojo večno lučjo, da se ustavimo pred tabernakljem, podobno kot se ustavljamo pred rdečo lučjo na semaforju. Ob simboliki grozdnih jagod in rib pa naj gledamo na evharističnega Jezusa, ki edini zmore povsem nasititi naše srce.

Slomškova sveča s svečnikom, ki je iz lesa in medenine, govori o življenju bl. A. M. Slomška, ki je v življenju uresničil Jezusovo naročilo: »Vi ste luč sveta!« S svojo svetostjo je postal tudi luč na naši življenjski poti. Svečnik je bil narejen po načrtih arh. Jožefa Kovača v letu 1999.

Sedež za duhovnika s svojo celoto vključuje ministrantsko službo kot del službe pri evharistiji. Načrte za sedilje (1999) in lestenec (1996) je naredil arh. Jožef Kovač.

Marijin oltar, ki je iz marmorja, je bil narejen po načrtih arh. Jožefa Kovača, v jeseni 1999 leta. Lesen kip Marije Brezmadežne pa je istega leta izdelal akad. slikar Štefan Hauko.

Ob pogledu na prezbiterij najdemo na desni strani marmornati podstavek s kipom sv. Antona Padovanskega, sozavetnika cerkve, delo akad. slikarja Štefana Hauka, narejenega v svetem letu 2000. Prvotni kip sv. Antona Padovanskega, ki je delo ljudskega umetnika iz Kuzme, je v veroučni učilnici.

Skice za barvna okna je izdelal akad. slikar Stane Kregar leta 1972. V prezbiteriju so bila barvna okna vgrajena leta 1972, pri vhodu pa leta 1976.

V letu 2004, ko je župnija obhajala sv. misijon, je bil v tukajšnjo cerkev postavljen misijonski križ. Umetnik Štefan Hauko, ki je križ izdelal in je tudi projektant spovednice, umešča križ v spovedno odrešenjsko dogajanje. Prebodenost Jezusovega Srca, ki se dogaja z vsakim grehom, nakazuje sulica, ki je umeščena v samo spovednico. V letu 2008 je bila povečana in opremljena zakristija, po idejnih načrtih akad. slikarja Štefana Hauka.

Slomškova cerkev na Gornji Bistrici ima tudi veroučno učilnico, ki je vgrajena v cerkev. Služi za verouk, različne skupine, ob nedeljah pa tudi za kor, kjer so nameščene mehanske orlge in pevski zbor poje pri liturgiji.