Predstavitev

V organizirano molitev župnije Črensovci spadajo tiste molitvene skupine, ki jih organizira in vodi župnija.

Jezus nam pravi: »Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo« (Mt7,7). Te Jezusove besede v naši župniji dobro razumemo. O tem govorijo številni molivci, ki dvigajo dan za dnem svojega duha k Bogu preko molitve. Sadovi molitve so različni. Eden izmed takšnih sadov so duhovniški in redovniški poklici.

Statistični podatki kažejo, da Slovenci vse bolj opuščamo molitev. Za našo župnijo to ne moremo reči, kajti med nami še vedno živi duh molitve.

Tukaj bo predstavljeno organizirano molitveno življenje, ki se kaže v različnih skupinah in organiziranih srečanjih za molivce.

Voditeljica vseh molitvenih skupin je Ana Čurič. Njena naloga je, da v župniji pospešuje molitveno življenje, ga organizira, spremlja in vključuje posameznike in molitvene skupine v celoten utrip župnijskega občestva. Pri vodenju ji pomagajo voditelji molivcev iz posameznih vasi.

V župniji delujejo sledeče skupine:
1. Rože Živega rožnega venca (RŽRV);
2. Molitvena zveza za duhovne poklice (MZDP);
3. Bratovščina sv. Cirila in Metoda;
4. Častilci Srca Jezusovega in Marijinega Brezmadežnega Srca;
5. Člani molivcev rožnega venca pred sv. mašo;
6. Udeleženci molitvenih shodov;
7. Člani molitvenih ur pred Najsvetejšim.

V posamezno skupino se lahko vključijo vedno vsi tisti, ki izrazijo željo, da bodo v molitvi postali del nas.