Zgodovinski oris

Župnijska karitas Črensovci in njeni člani smo ob božičnih  in velikonočnih obiskih vse bolj spoznavali, da si naši ljudje, ki živijo v domu starejših nadvse želijo, da bi jih pogosteje obiskovali. Na pobudo župnika Ivana Krajnca smo na seji Župnijske karitas v novembru 2005 prvič govorili o ustanovitvi posebne skupine prostovoljk, ki bi bile pripravljene vsak mesec obiskovati naše župljane v domovih za starejše. Zahvaljujoč pripravljenosti dobrih žena iz naše župnije, je v januarju 2006 že bilo prvo srečanje prostovoljk. Iz vsake vasi se je udeležilo nekaj predstavnic in obiski v domovih so se že začeli. Za voditeljico smo izbrali članico Župnijske karitas Jožico Hozjan, ki je tudi vodja zdravstveno negovalne službe v Domu starejših v Lendavi.

V juniju 2006 je Župnijska karitas posebej organizirala posebno predavanje psihologinje Vesne Radonjič, ki je govorila o pristopu k ljudem, ki so preboleli možgansko kap. Nadaljnjo izobraževanje za prostovoljke pa poteka v okviru seminarjev in drugih izobraževalnih srečanj, ki jih organizira Župnijska ali Škofijska karitas. Tudi vsakoletno posamično srečanje vseh prostovoljk v januarju ima izobraževalni poudarek. Naše članice pa se zelo rade udeležujejo tudi drugih srečanj in romanj, ki jih organizira Župnijska karitas Črensovci

Prostovoljke so razdeljene v štiri skupine. Vsako drugo sredo v mesecu, razen decembra in meseca, v katerem je velika noč (takrat so redni obiski članov karitas), obiščejo naše ljudi v domovih za starejše. Na isti dan obiščejo dva domova. Vsaka skupina obišče prvi mesec Dom Danijela Halasa v Veliki Polani in Dom starejših v Lendavi, drugi mesec Dom starejših v Ljutomeru in Dom v Lukavcih, tretji mesec Dom starejših v Rakičanu in Dom Janka Škrabana v Beltincih, četrti mesec je prosta, nato se vrstni red ponavlja.

Obiski v domovih za starejše so vedno polni veselja ob snidenju, nemalokrat tudi zazveni ob druženju v skupni jedilnici ali kar ob bolniški postelji cerkvena ali narodna pesem. S sabo prinesejo župnijski list Pastir in kakšno sadje. Stanovalcem v domovih povedo, kaj se novega dogaja v župniji Črensovci. Stanovalci domov pa pripovedujejo o tem, kako oni preživljajo dneve. Predvsem pa je pomembno druženje, da so skupaj in da si podarijo čas drug drugemu. Včasih se srečanje spremenijo v cel popoldan čas druženja, ki je nadvse dragocen in osrečujoč za vse.