Srečanja

Člani Župnijske karitas Črensovci imamo srečanja vsak mesec, razen v juliju in avgustu, ko je čas dopustov. Na srečanjih se medsebojno bogatimo in utrjujemo v karitativnem poslanstvu.

Srečanje se začne z molitvijo in nadaljuje z duhovno mislijo, ki jo pripravi župnik. Povezana je s pastoralnim utripom življenja župnije in z aktualnimi izzivi, ki so postavljeni pred nas. Po duhovni misli sledi pogovor, ki je navadno nadvse temeljit in poglobljen, z izkustvi, ki jih kot člani doživljamo pri svojem karitativnem poslanstvu.

Nato sledi pregled zapisnika in sklepov iz prejšnje seje. O uresničevanju sklepov se nekoliko pogovorimo, predvsem v smeri, kako smo jih izvedli.

Sledijo točke dnevnega reda, ki jih predhodno pripravita župnik in tajnica Župnijske karitas Črensovci.

Pod razno se srečanje prelije v lepo družabno srečanje, ki nas bogati in nam utrjuje medsebojno prijateljstvo.

Srečanje vedno sklenemo z molitvijo!