Starejši mešani pevski zbor Črensovci

Starejši mešani cerkveni pevski zbor Črensovci, ki je največ let pel pod vodstvom organista Franca Kolenka, ima zelo dolgo pevsko pot. Nastal je nekje v petdesetih letih dvajsetega stoletja. Vključeval je mnoge pevce, ki so z ubrano pesmijo navduševali mnoge generacije, v veselih, pa tudi v žalostnih trenutkih življenja. Nekateri člani, ki še danes pojejo, imajo za seboj dvajset, trideset, štirideset, petdeset in več let petja.

Danes ta zbor vodita organistka Katja Kovač in organist Danijel Kovač. Zbor poje vsako nedeljo pri sv. maši ob 10.30 uri v župnijski cerkvi, ob pogrebih in drugih priložnostih pa po različnih pokopališčih in krajih po župniji.

Ta pevski zbor je našo župnijo predstavljal pol stoletja ob najrazličnejših slovesnostih doma in tudi drugod. Doma posebej ob novih mašah, birmah, pri prvem sv. obhajilu in podobno, drugje pa ob proščenjih: v Središču ob Dravi, v Negovi, v Črni na Koroškem in podobno. Sodelovali pa so tudi na različnih pevskih revijah, srečanjih kot so Košičevi dnevi v Bogojini, odkritje spominske plošče na rojstni hiši Mikloša Küzmiča v Dolnjih Slavečih itd.

O sebi so zapisali: »Vedno smo zelo radi peli in še pojemo, čeprav nas je zelo malo ostalo, od nekoč zelo močnega pevskega zbora, ki je bil ponos naši fari. Kdo bi preštel vse poti, ki so nas vodile v cerkev k maši in drugim pobožnostim, da smo s pesmijo slavili Boga. Nobeno slabo vreme nas ni ustavilo in nas ne ustavlja, da ne bi šli na vaje, da ne bi šli pet. Vsake nove pesmi smo se veselili tako kot se je veselijo otroci. Bogu smo nadvse hvaležni za vse darove, ki smo jih prejeli, da lahko še danes pojemo Bogu v čast.«