Socialna pravičnost

Iz predstavitve Župnijske karitas lahko sklenemo, da smo si v Župnijski karitas Črensovci vzeli pisano besedo za sopotnico, da vsako leto v novembru, ob tednu Karitas, pripravimo zloženko, polno življenjskih izkušenj. Tu smo člani in članice Karitas, ki se trudimo, da vsak na svojem delovnem mestu, v domači vasi, župniji in povsod, kjer smo, delamo dobro in pošteno ter z občutkom za soljudi. V nas so namreč uprte oči in predvsem z lastnim življenjem in zgledom privabljamo ljudi, da nam sledijo in nam pomagajo pri ustvarjanju boljšega sveta.
Kadar spoznamo to globino in širino poslanstva Karitas pri ustvarjanju pravičnejšega sveta, potem s hvaležnimi očmi gledamo na njeno prvenstveno nalogo, pomagati človeku v stiski. Prav Karitas pomaga ljudem, ki so se znašli v stiski bodisi zaradi nesreče, bolezni, odvisnosti ali prikrajšanosti. Pomoči ne delimo kot miloščino, temveč se zavedamo, da je dobiti pomoč človekova pravica, ki izvira iz njegovega dostojanstva.
Ob besedah pa kot člani Župnijske karitas naredimo mnogo korakov. Ob vsakoletnem tednu Karitas pripravimo akcijo zbiranja živil in denarja za ljudi v stiski. Zbiranje pomoči v času akcije in tudi med letom je za nas člane Karitas tako samoumevno, da doslej nihče niti ni pomislil, da bi lahko bilo drugače, da bi skrinjica in shramba ostali prazni. Brez dobrih ljudi, ki so pripravljeni darovati, bi člani imeli spodrezana krila. Ko prostovoljci zbiramo pomoč vedno znova odkrivamo dobrotljivost, širokosrčnost, humanost in solidarnost naših ljudi. Čeprav sami živijo skromno, vedno znova prispevajo od svoje mize. Imena prejemnikov pomoči zato obvarujemo pred očmi širše javnosti. Karitas Črensovci materialno pomoč deli po načelu, da pomoč prejmejo tisti, ki jo resnično potrebujejo in je ne razdeljuje vsevprek. Če nekomu pomagajo, s tem prav gotovo poskrbijo tudi zase. Skoraj vsak se rad počuti koristnega.
Prostovoljno delo pri Karitas marsikateremu upokojencu zmanjša občutek nekoristnosti, mlajšim zapolni potrebo po druženju z različnimi ljudmi. Skrb za druge ima blagodejne učinke tudi za nas, ki pomagamo: dvigne nam samozavest in čutimo se tesneje povezanega s skupnostjo.
Večkrat potrebujemo več sredstev in moči kot jih imamo na razpolago. Toda kljub vsemu delimo, saj je ob nas več tisoč ljudi, ki z odprtimi rokami, z dobro besedo spremljajo naše delo in nam pomagajo.
HVALA vsem dobrotnikom! Naj vam Bog povrne za vsaj vaš dar! Bog plati!