Sodelovanje z drugimi organizacijami

V Župnijski karitas Črensovci smo se vse od začetka zavedali, da je treba dejavno sodelovati tudi z drugimi organizacijami v župniji, občini in širše. Tako smo najprej vzpostavili stik z občino, ki vsako leto donira delovanje Župnijske karitas in se dejavno vključuje pri odpravi posebnih stik pri ljudeh. Hkrati pa se Karitas povezuje z obema osnovnima šolama, ki delujeta na področju občine, z domovi za starejše v Lendavi, Rakičanu, Lokavcih, Ljutomeru, v Beltincih in v Veliki Polani. Povezani smo tudi s patronažno službo, z invalidskimi delavnicami v Lendavi ter z Osnovno šolo Lendava II. Sodelujemo pa tudi s Škofijsko karitas in z Župnijskimi karitas na področju dekanije Lendava.