Ciljne skupine

Na poti od leta 1994 pa do danes je bilo v sklopu Župnijske karitas izpeljanih veliko zahtevnih projektov, kar je zahtevalo tudi veliko dobrote, ljubezni in strokovnosti. Za predstavitev teh projektov bomo najprej našteli glavne ciljne skupine ljudi, ki so se vključili v delovanje Župnijske karitas , naj si bo to s svojo dobroto ali s potrebo, ki jo nosijo v sebi:
- Otroci, ki so radi sodelovali pri delu s pisalom v roki ali tedaj, ko so z barvicami ob narisanem invalidskem vozičku opozorili na ovire, s katerimi se srečujejo invalidi, pa jih mnogokrat spregledajo prav odrasli.
- Mladi, ki so s svojo pesmijo in zapisano besedo opozorili nase in na težave, ki jih doživljajo njihovi vrstniki.
- Družine, ki s svojim življenje prinašajo upanje in potrebo, da jih svet vidi, spozna, sprejme in jim pomaga v najrazličnejših težavah življenja.
- Starejši ljudje, večkrat osamljeni in pozabljeni, pa lahko s svojo dobroto in pomočjo služijo še potrebnejšim. Hkrati pa pomen ponujene roke pomoči, ki jo človek potrebuje v svoji starosti.
- Ljudje s posebnimi potrebami in njihovi svojci, ki so svoje tegobe reševali v šoli in za to usposobljenih organizacijah. V članih Župnijske karitas pa so našli nove prijatelje, z duhovno in versko razsežnostjo, kjer so našli odgovore na svoj zakaj? S časoma je to prešlo v gibanje Vera in luč.
- Posamezniki, ki si niso znali in zmogli več pomagati, pa jim je priskočila na pomoč Karitas in jim vlila novega upanja.
- Zaporniki, ki so s pozornostjo Karitas začutili, da niso pozabljeni.
- Tu so Romi oz. Cigani, ki so našli v članih Župnijske karitas svoje sogovornike in dobrotnike, predvsem v njihovih stiskah in težavah življenja.

Skratka, ob vseh naštetih ciljnih skupinah, je Župnijska karitas naredila pomembne korake in vedno uresničevala opravičenost za svoj obstoj. Pa poglejmo.