Ustanovitev

Aprila leta 1994 so se začeli prvi pogovori znotraj Župnijskega pastoralnega sveta o ustanovitvi Župnijske karitas Črensovci. Člani Župnijskega pastoralnega sveta so se namreč zavedali, da z ustanovitvijo Župnijske karitas bo župnija lažje opravljala svojo tretjo pastoralno razsežnost, ki je v služenju stiskanim in trpečim. Hkrati pa bo s takšno organiziranostjo lažje delovali tudi na področju preventive.

V poletnih dneh istega leta so potekale prve aktivnosti glede izbire članov Župnijske karitas. Ustanovni zbor Župnijske karitas je bil štirinajstega novembra 1994 in šestnajstega novembra 1994 pa je bila Župnijska karitas Črensovci potrjena iz strani Škofijske karitas Maribor. Prejeli smo ustanovno listino, statut in pečat.

In s tem smo lahko začeli delovati kot organizirana Župnijska karitas Črensovci z jasno vizijo, da želimo spodbujati in uresničevati krščansko solidarnost, ki temelji na evangeljski zapovedi ljubezni do bližnjega. Zadali smo si jasno nalogo: Vzgajati in spodbujati sebe in vernike v župniji, da bomo imeli čut za stiske bližnjega in da se bomo po svojih močeh in možnostih vključili v konkretno reševanje stisk bližnjih. Svoje naloge bomo opravljali s prostovoljnim delom, v sodelovanju z vsemi drugimi člani župnijskega občestva. To delo bomo opravljali v skladu s standardi varovanja osebnih podatkov. Zbirali bomo sredstva in materialno pomagali ogroženim posameznikom, družinam, skupinam, posebej se zavzemali v primeru naravnih in drugih nesreč. Posebej si bomo prizadevali za obzirno odkrivanje skritih vrst stisk in iskali najprimernejše načine za izboljšanje stanja. Skrbeli bomo tudi za samo strokovno in duhovno oblikovanje sodelavcev ter sodelovali z drugimi človekoljubnimi in socialnimi ustanovami v občini Črensovci in na področju upravne enote Lendava.