Zgodovinski oris

V letu 1807 je ustanovljena nova župnija Sv. Križa v Črensovcih. Njen prvi župnik je postal Peter Borkovič. Od ustanovitve naprej, se tukaj vodijo krstne knjige.

Ob pogledu v krstne knjige (vseh je devet) lahko kaj hitro ugotovimo, da se je v  devetnajstem stoletju in v prvi polovici dvajsetega stoletja krščevalo otroke hitro po rojstvu, največkrat prvi, drugi ali tretji dan po rojstvu. Vsi otroci pa so bili gotovo krščeni v prvem tednu življenja.

Po drugi svetovni vojni pa se ta trend spremeni. V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja opažamo, da otroke krščujejo v štirinajstih dneh po rojstvu, v osemdesetih letih po enem mesecu, v devetdesetih letih pa po dveh mesecih. V zadnjem času krščujemo otroke tudi po nekaj mesecih življenja. Žal pa se tudi kaže pri nekaterih, da premalo cenijo zakrament sv. krsta in da otroke ne dajo krstiti. To je za naše župnijsko občestvo in za našo vero velika bolečina. Upamo, da bomo z molitvijo in božjo pomočjo premagali tudi to ter da se bomo vse bolj veseli božjega otroštva med nami.