Predstavitev župnijskega doma

Župnijski dom, ki je posvečen Sveti družini, je grajen z namenom, da bi si župnija ob vsem pastoralnem delu še posebej prizadevala za prave krščanske vrednote, ki jih je Bog zaupal družini.

Pročelje, v svoji arhitekturni govorici, nam približa temelje naše krščanske vere. Trikotni geometrijski liki nam govorijo o veri v Troedinega Boga, dve okni v stolpiču o dveh Mojzesovih tablah z desetimi zapovedmi, dvanajst okroglih stebrov o dvanajstih apostolih, štirje oglati stebri o evangelistih, križ v vratih o osrednjem krščanskem znamenju ter konica na stolpiču, ki kaže kot prst v nebo, po Slomšku – v nebesih smo doma.

Tudi okolica nam prinaša globoko sporočilo. Prikazuje kelih in hostijo s povabilom, da vsak, ki stopa v ta župnijski dom, naj vstopi v šolo življenja, ki jo ponuja ta dom.