Gradnja župnijskega doma

Leta 1995, ko je župnijski pastoralni svet dal pobudo, da se zgradi nov župnijski dom, v katerem bo primeren prostor za bivanje duhovnikov in za pastoralno delovanje župnije. Ob dveh ponudbah, se je župnijski gospodarski svet odločil, da za projektanta sprejme Gradbeni inženiring d.o.o. Atrij iz Odranec, ki ga zastopa gradb. ing. Anton Kolarič. Zbiranje denarnih sredstev se je začelo v marcu 2005. V septembru istega leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in na dan proščenja, 17. septembra 1995, je mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej blagoslovil temeljni kamen za gradnjo novega župnijskega doma.

(SLIKE OD BLAGOSLOVITVE TEMELJNEGA KAMNA)

Gradnjo župnijskega doma do tretje faze sta prevzela dva domača obrtnika: ga. Marija Kebel s podjetjem GP IGMA in g. Štefan Horvat, s svojim zidarskim podjetjem. V maju leta 1996 je tesarstvo Ščernjavič iz Dolnje Bistrice izdelalo novo streho. S tem je bil župnijski dom pokrit. V naslednjih mesecih in letih so sledila najrazličnejša obrtna dela, ki so jih izvajali večinoma domači obrtniki.

(SLIKE OD GRADNJE)

Ob vseslovenskem misijonskem dnevu 18. oktobra 1998 je mariborski škof dr. Franc Kramberger blagoslovil pastoralne prostore v novem župnijskem domu.

(SLIKE OB DELNI BLAGOSLOVITVI)