Staro župnišče

Župnija Črensovci, ki je bila ustanovljena leta 1807, je prejela ob ustanovitvi tudi zemljišče za gradnjo župnišča od beltinskega grofa Ludvika Chakyja, pozneje pa še les in zidno opeko ter poravnavo vseh stroškov, ki so nastali ob gradnji župnišča. Župljani so prispevali delovno silo in prevoze. Župnišče se je gradilo v letih 1808 –1811. Toda že leta 1933 župnik Matija Zadravec ugotavlja, da je župnišče neprimerno za bivanje duhovnikov, saj je bila potrebna temeljita obnova. Še istega leta so župnišče obnovili. Tudi pozneje so sledile različne obnove.