Vaška kapela

Kapela sv. Miklavža na Dolnji Bistrici

»Na pokopališču je vzidana mala kapelica v čast sv. Nikolaju, na straneh sv. Nikolaja sta podobi Srca Jezusovega in Marijinega. Do leta 1942 je bilo na dan 6. decembra sv. maša in proščenje«, tako beremo v župnijski kroniki o kapeli sv. Miklavža na Dolnji Bistrici. Ker je sv. Miklavž zavetnik brodarjev in mlinarjev, in ker je tukaj tekla reka Mura in mnogokrat poplavila vas, so se leta 1881 vaščani zaobljubili, če Mura menja svojo smer, bodo v čast sv. Miklavžu postavili kapelico. In res Mura je menjala svojo smer, zato so še isto leto zgradili  kapelo v čast sv. Miklavžu. Napis na kapeli se glasi: »BOGU DIKA NA VIŠINI MER LJUDEM DOBRO VOLJNIM IN ZVOLJENIM VSEM 1881.« Po letu 1942 so proščenje prenesli iz zimskega časa na poletni čas in sicer okrog praznika Srca Jezusovega. Tako je kapela vse bolj dobivala na imenu po prazniku Srca Jezusovega. V kroniki pa se ne najde uradnega poimenovanja kapele po Srcu Jezusovem, čeprav kronist omenja, da je to kapela Srca Jezusovega.

Po drugi svetovni vojni so razmere narekovale, da se vaške kapele uredijo za poučevanje verouka. Tako se je tudi kapela na Dolnji Bistrici temu primerno priredila. Zaprla se je z vrati in okni, pozneje še z nadstrešnico pred njo. Tako je lahko mirno potekalo bogoslužje ob proščenju in pogrebih. Toda s tem pa se je skrila prvotna podoba – arhitektura. Zato se je ob vseh obnovitvenih del, ki so se odvijale v zadnjih petdesetih letih najbolj korenito poseglo k obnovi v letu 2003/4, ko se je odstranil nadstrešek, vrata, okna in zamenjala oba stebra z novima. Notranjost je poslikal akad. slikar Štefan Hauko in restavriral kipe sv. Miklavža, Srca Jezusovega in Srca Marijinega. V zunanje niše, kjer so bile poslikave dveh ljudskih umetnikov, prvi je neznan, drugi je Tinč Mertük, so bili v letu 2005 nameščeni mozaiki, delo umetnika Hauka. Mozaiki predstavljajo: Jezusov krst v Jordanu, sv. Krištofa, sv. Jožefa, sv. Marijo in Križanega na Kalvariji.

Obnovitvena dela, v duhu prvotne podobe kapele, je blagoslovil beograjski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Hočevar ob praznovanju 80-letnice priključitve Prekmurja k matični domovini Sloveniji, 11. septembra 2004. Mozaike pa je blagoslovil domači župnik Ivan Krajnc, ob proščenju, 5. junija 2005.