Lučke

Vera in luč Črensovci vključuje ljudi s posebnimi potrebami, njihove doma, skrbnike in prijatelje. Središče našega utripa so lučke, naš dragoceni zaklad, ki nas sveti, greje in nam prinaša dragoceni zaklad za naše življenje in za življenje človeštva.

Tudi župnija Črensovci in vsa lendavska dekanija je s tem dragocenim darom obdarjena. V skupino Vera in luč Črensovci je vključeni več lučk. V prvem letu delovanja, v letu 2006, ko smo bili uradno potrjeni, je sestavljalo našo Vero in luč sedem lučk:

 1. Marko FRAS
 2. Rok FRAS
 3. Milan ŠPILAK
 4. Slavko ŠPILAK
 5. Kristina ČURIČ
 6. Borut KELENC
 7. Tadeja RAJBAR

V letu 2011 pa sestavljajo skupino lučk pri Veri in luči Črensovci sledeči člani:

 1. Borut KELENC
 2. Rok FRAS
 3. Milan ŠPILAK
 4. Slavko ŠPILAK
 5. Tadeja RAJBAR
 6. Milan KOLARIČ
 7. Jožek KOROŠEC
 8. Marko CIGUT
 9. Alenka REPIČ
 10. Danica ANTOLIN
 11. Jožica ČOLNIK
 12. Irena LAJTER
 13. Zvonko FEKONJA
 14. Dejan LEVAČIČ
 15. Pavel BOGDAN
 16. Jožef KOVAČ
 17. Slavica ZVER
 18. Helena TOTH