Predstavitev

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno.«
(Antoine de Saint – Exupery)

V letu 2005 smo v Črensovcih ustanovili skupino Vera in luč, ki je namenjena srečevanju oseb s posebnimi potrebami, njihovim svojcem in prijateljem.

Do nastanka skupine Vere in luči Črensovci je vodila zanimiva pot.

Ko smo v letu 1994 ustanovili Župnijsko karitas Črensovci, smo razmišljali o ciljnih skupinah, ki jih moramo vključiti v naša delovanja. Ob prvi prireditvi miklavževanja za ljudi nad 75 let starosti, smo povabili na srečanje tudi ljudi s posebnimi potrebami in njihove svojce. Tega miklavževanja so se udeležili le nekateri ljudje s posebnimi potrebami, skupaj s svojimi domačimi, drugi pa ne. Ko smo jih vprašali, zakaj niso prišli, so odgovorili, da so ljudje s posebnimi potrebami druga ciljna skupina, ki jih je potrebno drugače obravnavati kot starejše ljudi. To spoznanje nam je narekovalo, da smo v Župnijski karitas začeli organizirati posebna srečanje za ljudi s posebnimi potrebami. Najprej enkrat na leto, ob božiču in novem letu, potem pa že večkrat z željo, da se ustanovi gibanje Vera in luč. To se je zgodilo v letu 2005.

Članico Župnijske karitas Črensovci, Majdo Maučec, ki je defektologinja in dela na Osnovni šoli II Lendava smo prosili, da prevzame vodenje skupine Vera in luč. Vodenje skupine je z veseljem sprejela. Zbrali smo tudi nekaj mladih prostovoljcev in skupaj z župnikom Ivanom Krajncem, ki je imel že izkustvo duhovnega spremljanja Vere in Luči, smo začeli snovati prvo srečanje. Na srečanje smo povabili vse ljudi s posebnimi potrebami iz naše črensovske župnije, pa tudi iz drugih župnij lendavske dekanije. Tako je bilo prvo srečanje Vere in luči 2. februarja 2005. Srečanje je lepo uspelo in sklenili smo, da bo naslednje srečanje prvo nedeljo v mesecu marcu. Po treh srečanjih pa smo že povabili na naše srečanje tudi voditeljico Vere in luči na Slovenski ravni, Rozi Ternar. Na naše srečanje, v nedeljo, 8. maja 2005, je prišla tudi regijska voditeljica Vesna Knuplež. Bila je navdušena nad našim delom. Poudarila je, da naj čim bolj inovativno uporabljamo programski zvezek. Razdelila nam je tudi revijo Lučke in nas spodbudila, da naj vztrajamo na začeti poti. In res, naša srečanja so se vrstila iz meseca v mesec. Vključevale so se nove lučke. Vse bolj smo razmišljali, da bi dejavno postali del velike družine skupin Vere in luči v Sloveniji in v svetu. To se je zgodilo v nedeljo, 12. februarja 2006, pri nedeljski sv. maši, ko smo bili potrjeni kot 32. skupina Vere in luči v Sloveniji. Z nami je bila narodna koordinatorka (voditeljica) Vere in luči Rozi ternik, regijska koordinatorka (voditeljica) in narodni duhovni voditelj p. Franc Kejžar. Hkrati je bilo navzočih tudi nekaj voditeljev Vere in luči iz drugih krajev Slovenije. To je bil resnično Gospodov dan za vse nas in za naše gibanje Vera in luč Črensovci.

Naša srečanja potekajo po sledečem programu:
– Zbiranje, ki traja približno 15. minut.
– Začetek srečanja s pesmijo, pozdravom in pogovorom o preživelih trenutkih od zadnjega srečanja do danes. Pogovarjamo se najpogosteje o prazniki, o prijetnih in manj prijetnih dogodkih, ki jih je vsak posameznik doživel v preteklem mesecu. Nato nadaljujemo z molitvijo in mislijo določenega meseca. Sledi delo po skupinah.
– Delo v skupinah: 1. skupina – lučke z animatorji; 2. skupina – starši z župnikom.
Lučke z animatorji imajo različne delavnice na določeno temo meseca (glasbena, likovna, plesna…), kjer rišemo, barvamo, slikamo, plešemo, pojemo, se pogovarjamo…
Starši se z župnikom pogovarjajo o določeni temi meseca, ki je usmerjena v njihovo življenjsko situacijo.
– Sledi skupna predstavitev dela, informacije in sklepna molitev.
– Družabno srečanje v župnijski jedilnici ob dobrotah, ki jih prinesejo spremljevalci naših lučk. Tukaj se posebej radi spomnimo rojstnih dni naših lučk, staršev in animatorjev.

Poseben čas za člane Vere in luči je čas od enega srečanja do drugega srečanja. To je čas, ko mislimo in molimo drug za drugega, se obiskujemo, gremo na kakšen izlet, romanje, piknik in podobno.

Animatorji se udeležujejo tudi različnih duhovnih in načrtovalnih srečanj, ki jih organizira Vera in luč na Slovenski ravni. Vsakokrat pa se dobijo nekaj dni pred srečanjem, ko načrtujejo in oblikujejo posamezno nedeljsko srečanje Vere in luči.