Posebne molitve

Pridi, Sveti Duh

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
– in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo
Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj
v naših potrebah,
temveč reši nas
vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša gospa, naša srednica,
naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči!

Spomni se, o premila Devica
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati,
da bi bila ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in mati,
k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo):
Nikar ne zavrzi, o mati Besede, naših besed,
temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Molitev za Cerkev:

Gospod Jezus Kristus, ustanovil si svojo Cerkev na zemlji, da bi v njej živel in nadaljeval svoje odrešilno delo. Zato si jo postavil za varuhinjo svoje resnice in za delivko milosti.

Hotel si, da je tvoja Cerkev velika družina božjih otrok, edina, sveta, katoliška in apostolska. Za temelj si ji dal nepremagljivo skalo, ko si prvaku apostolov rekel: »Ti si Peter skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.«

Iz vsega srca se ti zahvaljujem za tvojo Cerkev. Hočem ji biti vedno zvest, jo varovati in braniti, kolikor bo v moji moči.

Pomagaj svetemu očetu Benediktu, svojemu namestniku, da bo v viharjih našega časa srečno vodil Cerkev po tvoji volji. Varuj vse vernike, podeli jim bogate milosti, da bodo prestali nevarnosti, ki jim pretijo z vseh strani. Daj jim duha prvih kristjanov, ljubezni, ki vse združuje v tvojem imenu, odločen pogum, ki z veseljem sprejema žrtve.

Daj, da bomo nekoč vsi prišli iz potujoče Cerkve v blaženo občestvo s Teboj in vsemi svetimi. Amen.

Molitev za družino:

Gospod Bog, blagoslovi naš dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen, naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje.Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom.

Molitev mladostnika za starše:

Gospod Bog, ti veš, da si včasih predstavljam zakonsko in družinsko življenje drugače kot moji starši. Na mnoga vprašanja ljubezni in vzgoje otrok gledamo jaz in moji vrstniki drugače in bolj sproščeno. Naši pogledi se nam zdijo boljši in pravilnejši kot prepričanje naših staršev. Toda prosim te, Gospod, pomagaj mi, da se bom brez predsodkov približal svojim staršem, da bom odkrit in iskren do njih in jih skušal vedno znova razumeti, čeprav so drugačnega mnenja kot jaz.Pomagaj mi, da ne bom vedno ponavljal pripomb na njihov račun, kot da bi bili na svetu samo zaradi mene. Z obzirnostjo in pripravljenostjo naj sprejmem tudi njihove nasvete. Daj mi moč in uvidevnost, da kaj pripomorem k temu, da bosta moj oče in mati našla dovolj časa zase, in da bi se njuna medsebojna ljubezen, kateri dolgujem življenje, ne bo ohladila po moji krivdi.

Molitev staršev za otroke:

Gospod, zaupal si nama otroke. Vsakega od njih si ustvaril po svoje in vsak naju na svoj način potrebuje. Toda, Gospod, imava vsak svoj poklic in po napornem delu se jim je težko posvetiti. Čutiva nevarnost, da bi nanje stresala najino slabo voljo, ali da bi jih pustila brezbrižno letati okoli in bi se potem jezila, če bi zašli na kriva pota. Veva, Gospod, da naju najini otroci potrebujejo sproščena in odločna obenem. Potrebujejo očeta in mater, ki imata čas zanje in potrpljenje za vsakogar izmed njih, ki jih jemljeta resno tudi v malenkostih. Pokaži nama, Gospod, kdaj morava biti samo njim na voljo. Nočeva pozabiti, kaj sva kot otroka midva zahtevala od svojih staršev. Obvaruj naju oblastnosti. Daj, da močna roka, ki jo potrebujejo, ne postane trda. Gospod, ti veš, da jim pogosto dajeva slab zgled. Obvaruj naju domišljavosti, da bi hotela vedno veljati za nepogrešljiv vzor. Daj nama poguma, da bova vedno odkrito priznala svoje napake. Daj, da v naši družini beseda »odpuščanje« ne bo nekaj neznanega. Pomagaj otrokom, da se bodo naučili odpuščati tudi svojim staršem.

Za duhovnike:

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.

Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.
Amen.

Za nove duhovne poklice

Gospod Jezus, Božji pastir, ki si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike.

Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj se odzovejo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta ter na zemlji nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.

Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne z vsem žarom tvoje in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

Za novo evangelizacijo:

Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo te, poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. Naj zvesto hodimo za Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo in hvaležno uživamo kruh življenja. Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo in nas vodi, da bomo z besedo in s svojim življenjem našim sodobnikom oznanjali Kristusa. Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih, naj bomo solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja, naj ne molčimo pred zlom in ne podležemo mikom prevladujoče miselnosti. Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo čudovita Božja dela; naj bomo pozorni na znamenja časov in postanemo znamenje prisotnosti Vstalega v svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici, pravici in miru. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Molitev, ki so jo slovenski škofje potrdili za člane Apostolstva sv. Cirila in Metoda:

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.

Molitev za družino

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen.
Slavimo te in hvalimo,
ker si ustvaril družino,
da se tvoja ljubezen
po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi
razvrednotiti družino,
materinstvo in očetovstvo,
se milostno ozri na nas,
da bomo uresničevali
tvoj načrt Ljubezni.

Prosimo te, da bi se kristjani
z molitvijo, zgledom in javno besedo
pogumno zavzeli za vrednoto družine
ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine,
naš narod in naše voditelje
izročamo v varstvo Matere Marije,
svetega Jožefa
in drugih zavetnikov družine.

Stvarnik družine,
sprejmi naše prošnje in jih usliši
po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Devetdnevnica k fatimskima pastirčkoma

Molitev za beatifikacijo Friderika Baraga

Vsemogočni Bog, oče luči, ki od tebe prihaja vsak dober dar in ki si nam v svojem služabniku škofu Frideriku Baragi poslal tako velikega učitelja in pastirja, usliši našo pobožno prošnjo in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k blaženim, po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Na priprošnjo Božjega služabnika Friderika Baraga nam podeli milost življenja po evangeliju.