Splošne molitve

Križ: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Očenaš: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava Marija: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

 Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen.

 Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.
– O Marija, vodi me
po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi
z Jezusom naproti.

O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo last
in posest. Amen.

O Jezus, blagoslovi me,
odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi
me sprejmi v srce svoje.
– Naj v tvojem svetem varstvu spim,
v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj.
– Vse dobro staršem vračaj,
v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se,
da bodo tebe gledale.

Moj Bog, žal mi je,
da sem grešil in žalil tebe,
ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo *
– in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija …
Glej dekla sem Gospodova
– zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija …
In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala. Zdrava Marija …
Prosi za nas sveta božja porodnica.
– Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, * (v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)
– zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
– prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
– ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.