Molitev

Molitev za Slomškovo kanonizacijo
Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega
življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Oče naš… Zdrava Marija… Slava očetu…