Molitvena zveza za duhovne poklice – MZDP

V letu 1993 smo v naši župniji ustanovili MZDP z namenom, da bi še bolj organizirano in enodušno molili za duhovne poklice. Poživili smo skupno vsakodnevno molitev za duhovne poklice, ki jo molimo pred sv. mašo. Prvi četrtki so postali bolj obiskani, posebej molitvena ura za duhovne poklice v Črensovcih in na Gornji Bistrici. Poseben poudarek dajemo na obhajanju velikega četrtka in nedelje Dobrega pastirja. Organiziramo tudi duhovne obnove in devetdnevnice, ki so posvečene duhovnim poklicem. Različna srečanja in pričevanja duhovnikov, misijonarjev, bogoslovcev in sester redovnic daje nove spodbude za molitveno življenje. Tudi načrtno delo z ministranti, ki je v rednih srečanjih, v obiskih dnevov odprtih vrat v semenišču, bogoslovju in redovnih hiš prebuja delo za duhovne poklice. Vsakoletna dekanijska duhovna obnova molivcev v Črensovcih ter udeleževanje škofijskih in dekanijskih molitvenih shodov za duhovne poklice pa prinaša dodatno spodbudo za molitveno življenje.
Ob tem živem duhovnem dogajanju se članstvo v MZDP množi. Za lažjo preglednost in neprestano spodbujanje k molitvi in delu za duhovne poklice imamo v naši župniji tudi voditelja MZDP, ki animirata in povezuje voditelje molivcev MZDP posameznih vasi.
Ti voditelji so: Gornja Bistrica – Štefan Franc, Srednja Bistrica – Matilda Gjura, Dolnja Bistrica – Rozalija Tompa; Črensovci – Ana Hozjan in Lutar Elizabeta; Žižki – Katarina Hozjan in Trnje – Ančka Čurič. Hkrati pa ti voditelji prinašajo svojim članom Novo rast, ki je članski listič vseh članov MZDP. Vseh članov MZDP v naši župniji je 310.
Člani MZDP se udeležujejo molitvenih ur ob prvih četrtkih in vsak dan molijo za duhovne poklice. Petkrat na leto prejmejo list Nova rast.