Slovesnost posvetitve župnijske cerkve

Sama slovesnost posvetitve, ki jo je vodil škof dr. Marjan Turnšek, je potekala ob navzočnosti velike množice vernikov, duhovnikov in redovnic. Med slovesnostjo je škof najprej blagoslovil vodo, pokropil cerkev in navzoče ljudi. Po pridigi je posvetil oltar in cerkev. Oltar je s krizmo mazil na petih mestih ter cerkev na štirih stebrih. Navzoče ljudi je posebej nagovoril prižig sveč in sežiganje kadila na daritvenem oltarju.

Po tem pomenljivem dejanju je škof izročil domačemu župniku prižgano svečo, s katero je župnik prižgal vse sveče pri oltarju, nato pa še štiri svetilke, ki so jih svečarji ponesli na kraje, kjer je bila cerkev maziljena. Po razsvetlitvi cerkve je sledilo slovesno evharistično bogoslužje, med katero so prepevali domači cerkveni pevski zbori.