Priprava na posvetitev župnijske cerkve

Obhajati dvestoletnico župnije, posvetiti župnijsko cerkev in nov daritveni oltar je gotovo velik Božji dar, ki ga doživijo le redki rodovi. V Črensovcih smo to doživeli v letu 2007. V septembru, ob Tednu duhovnosti in kulture, smo obhajali zunanjo slovesnost ob dvestoletnici župnije, v decembru, na nedeljo »gaudete«, 16. decembra 2007 pa doživeli posvetitev župnijske cerkve Povišanja sv. Križa. Zakaj je prišlo do posvetitve župnijske cerkve in daritvenega oltarja, ko pa vemo, da je bila cerkev že posvečena pred skoraj 150 leti, v letu 1860, ko so jo zgradili?

Vsi tisti, ki ste se v preteklih letih ustavljali v naši župnijski cerkvi ste lahko videli, da jo je zob časa močno načel in da je bilo potrebno čim prej pristopiti k temeljiti obnovi. Ta odločitev ni bila lahka. Toda ob konsenzu velike večine ljudi, da temeljito obnovimo cerkev, smo k delu pristopili pogumno in strokovno. S triinštirideset članskim gradbenim odborom, s predsednikom Antonom Törnarjem na čelu, je sodelovalo tudi več strokovnjakov, ki so usmerjali in vodili obnovo cerkve. Najprej arhitekt Jožef Kovač, ki je obnovo notranjosti cerkve zasnoval, a ga je Bog v oktobru 2007 poklical k sebi, nato akademski slikar Štefan Hauko, ki je s svojo strokovnostjo tako rekoč nad vsem bdel, do ATRIJ-a in njenega direktorja Antona Kolariča, ki je s projekti in strokovnostjo vodil vso delo. Pri izvedbi izsuševanja in tempiranja je sodeloval Malovrh iz Ljubljane. Izvajalce smo izbirali v duhu referenc in najnižje ponudbene cene. Izvedbo gradbenih del smo zaupali zidarstvu Padar iz Žižkov, električne instalacije Horvatu iz Žižkov, izsuševanje in ogrevanje Režonji iz Velike Polane, kamnoseška dela Antolinu iz Gaberja, pleskarska dela Škrabanu iz Murske Sobote in mizarska dela Jakšiču iz Gornje Bistrice, ki je imel za svojega podizvajalca mizarstvo Halas iz Črensovec. Restavriranje glavnega oltarja smo zaupali restavratorskemu ateljeju Triptih – Bogovčič iz Ljubljane. Nov daritveni oltar, ambon in krstilnik je izdelalo kamnoseštvo Megastone v Ljubljani.

Ker so bila vsa dela opravljena v dogovorjenem času in ker smo tako rekoč povsem na novo vgradili omete, tlake, instalacije in večino nove opreme, smo zaprosili škofa, da nam cerkev posveti.

To se je zgodilo na tretjo adventno nedeljo, ko smo v naši župniji obhajali veliko spoved in ko je vesoljna Cerkev obhajala nedeljo »gaudete«. Na posvetitev smo se pripravili z duhovno obnovo, ki sta jo vodila dr. p. Slavko Krajnc in dr. Julka Nežič. V svojih poudarkih sta nam posebej približala pomen liturgije in liturgičnega prostora za obhajanje bogoslužja ter nas hkrati duhovno pripravila na posvetitev župnijske cerkve in daritvenega oltarja.