BOGOSLUŽNI SODELAVCI

Jedro krščanskega življenja je bogoslužje. Prav pri bogoslužju se udejanja Kristusova skrivnost. V središče te Kristusove skrivnosti je velikonočna skrivnost.

V cerkvenem letu, ki ga obhajamo od 1. adventne nedelje do nedelje Kristusa Kralja Vesoljstva, se uresničuje in obhaja vsa Kristusova skrivnost odrešenja. In ker je Marija, Jezusova Mati neločljivo povezana s Kristusovim Odrešenjskim delom, se Cerkev v letnem praznovanju Kristusove skrivnosti s posebno ljubeznijo spominja Božje Matere Marije. Hkrati pa k temu praznovanju dodaja »leto svetnikov«, torej poveličane Cerkve, vseh tistih, ki so že dosegli blaženost v nebesih.

Vstopiti v to skrivnost je naloga vsakega kristjana. S posebno globino lahko prodre v to skrivnost bogoslužni sodelavec, če se svoje poklicanosti in poslanstva dobro zaveda in ga dobro opravlja.

Zato si župnija Črensovci prizadeva, da Božjo poklicanost v vernikih čim bolj odkriva, sprejema, oblikuje, spremlja in zaupa tistim, ki so za to poslanstvo poklicani, usposobljeni in poslani.

V luči tega spoznanja ima župnija Črensovci sledeče bogoslužne skupine:
ministrante,
bralce Božje besede,
izredne delivce sv. obhajila,
organiste in pevovodje,
– pevce in pevske zbore:
a) Jutranji zvon Črensovci,
b) Otroški cerkveni pevski zbor Angeli Bistrica,
c) Otroški cerkveni pevski zbor Svete Družine Črensovci,
d) Mladinski pevski zbor Črensovci,
e) Skupina Upanje Bistrica,
f) Starejši mešani pevski zbor Črensovci,
g) Starejši mešani pevski zbor Bistrica,
h) Cerkveni mešani pevski zbor Franceta Cigana Črensovci.
– svečarje,
molivce:
a) molitvene skupine,
b) voditelje molitve pred sv. mašo.
– mežnarja,
– aranžerje cerkve,
pritrkovalce.