Kapelski odbor v Trnju

Kapelski odbor v Trnju skrbi za lepoto in čistočo kapele, ki je posvečena sv. Janezu Krstniku. V kapeli je vsak prvi četrtek v mesecu sv. maša in na veliko soboto tudi blagoslov velikonočnih jedi.
Naloga kapelskega odbora je v tem, da kapelo vzdržuje in po potrebi obnavlja ter skrbi za njeno okolico. Hkrati pa organizira mesečne sv. maše in sv. maše ob pogrebnih pri vežici ter vse v pripravi za »proščenje«. Ta odbor skrbi tudi za čistočo svetih posod, liturgične obleke in knjige. Po potrebi nabavlja vse, kar je potrebno za sv. mašo in za delitev zakramentalov.
Vodi se blagajniška knjiga.
Darovi se zbirajo ob pogrebih, »proščenju« in ob drugih priložnostih.
Srečanja kapelskega odbora so občasna, po potrebi. En mesec pred »proščenjem« pa je redno srečanje kapelskega odbora s člani župnijskega pastoralnega sveta, gospodarskega sveta in karitas iz vasi.

Člani kapelskega odbora so:
1. Ivan Čurič, blagajnik (član gospodarskega sveta v župniji);
2. Ana Čurič, mežnar;
3. Franc Magdič;
4. Ivan Kociper (član gospodarskega sveta v župniji);
5. Franc Sarjaš;
6. Matija Horvat;
7. Slavko Sarjaš (član gospodarskega sveta v župniji).