Kapelski odbor na Dolnji Bistrici

Naloga kapelskega odbora na Dolnji Bistrici je v tem, da skrbi za lepoto in čistočo kapele, njene okolice, organizacijo mesečnih sv. maš in sv. maš ob pogrebnih ter vse v pripravi in izvedbi »proščenja« ob prazniku Srca Jezusovega. Ta odbor skrbi tudi za čistočo svetih posod, liturgične obleke in knjige. Po potrebi nabavlja vse, kar je potrebno za sv. mašo in za delitev zakramentalov. Vodi se blagajniška knjiga.
Darovi se zbirajo ob pogrebih, »proščenju« in ob drugih priložnostih.
Srečanja kapelskega odbora so občasna, po potrebi. En mesec pred »proščenjem« pa je redno srečanje kapelskega odbora s člani župnijskega pastoralnega sveta, gospodarskega sveta in karitas v vasi.

Člani kapelskega odbora so:
1. Vlado Lebar, blagajnik (član gospodarskega sveta v župniji);
2. Rozina Bogatec, mežnar;
3. Romana Lebar (katehistinja v župniji);
4. Gizela Kelenc (članica župnijskega pastoralnega sveta v župniji);
5. Milan Gabor (član župnijskega pastoralnega sveta v župniji);
6. Simona Šandor Kustec (članica župnijskega pastoralnega sveta v župniji);
7. Vera Markoja.