Prva faza obnove

Za strokovno spremljanje obnovitvenih del je gradbeni odbor prosil Atrij iz Odranec in njenega direktorja Antona Kolariča. Ker je bila cerkev izredno vlažna, smo naročili projekt za izsuševanje in tempiranje cerkve pri gradbenem inštitutu ZRMK iz Ljubljane, ki ga je zastopal Matjaž Malovrh, univ. dipl. ing. strojništva. Ko smo to sprejeli, smo se na podlagi teh strokovnih ugotovitev odločili, da našo obnovo župnijske cerkve razdelimo v dve fazi.
Prva faza bo potekala v znamenju zaščite pred vlago in obnova notranjosti cerkve, druga faza pa bo v znamenju obnove zunanjosti cerkve.
S to razdelitvijo smo si hkrati razdelili plan v dva časovna razdelka. Prvi del 2005–2007. Leto 2007 je za našo župnijo bilo jubilejno leto, leto praznovanja 200-obletnice župnije. Drugi del 2008–2010. Leto 2010 pa je za našo župnijo bilo jubilejno leto obhajanja 150-letnice župnijske cerkve.

Obnovitvena dela so potekala v prvi fazi po sledečem razporedu:
– v septembru 2005 smo z lastnimi močmi odstranili stari zunanji omet na cerkvi (štiri metre visoko);
– v novembru 2005 smo povabili k sodelovanju pri obnovi notranjosti cerkve akad. slikarja in restavratorja Štefana Hauka in arhitekta Jožefa Kovača;
– v novembru 2005 smo izvedli izkop in drenažo okrog cerkve. To je opravilo podjetje Nograd iz Hotize;
– v jeseni 2006 je zgradilo zidarstvo Smej iz Črensovec novo zakristijo. Načrte je izdelal Atrij iz Odranec;
– v februarju 2007 se je izvedlo podiranje lesa v župnijskem gozdu, ki bo služilo za izdelavo klopi;
– v juliju 2007 smo izpraznili z lastnimi močmi cerkev;
– v juliju 2007 se je odstranil vlažni omet v cerkvi do višine oken, izkop tlaka, nasutje gramoza, armiranje podložnega betona z izolacijo. Delo je opravilo zidarstvo Padar iz Žižkov;
– v avgustu in septembru 2007 se je izvedla nova elektrifikacija cerkve. To delo je opravil Milan Horvat iz Žižkov;
– v avgustu in septembru 2007 montaža inštalacije za izsuševanje in tempiranje cerkve. Dela je opravil Režonja iz Velike Polane;
– v septembru 2007 so se položili novi izolacijski tlaki in se cerkev na novo ometala. Dela je opravilo zidarstvo Padar iz Žižkov;
– v oktobru in novembru 2007 se je položil nov tlak. Dela je opravilo kamnoseštvo Antolin iz Gaberja;
– v oktobru in novembru se cerkev pleska. Delo opravi pleskarstvo Škraban iz Murske Sobote;
– v decembru 2007 so se namestile v cerkev nove klopi. Izdelalo jih je mizarstvo Halas iz Črensovec;
– v novembru in decembru 2007 so se montirala nova zunanja in vhodna vrata. Izdelalo jih je mizarstvo Jakšič iz Gornje Bistrice;
– v novembru in decembru je potekalo restavriranje glavnega oltarja. Delo je opravila restavratorska delavnica Triptih Bogovčič iz Ljubljane;
– v decembru se je namestil nov daritveni oltar, ambon in krstilnik. Izdelala jih je kamnoseška delavnica Megastone iz Ljubljane;
– 16. decembra 2007 je bila cerkev posvečena. Posvetil jo je škof dr. Marjan Turnšek;
– V letu 2008 smo obnavljali stranske oltarje. Obnovitvena dela je opravljal akad. slikar Štefan Hauko in pleskar Štefan Lebar iz Srednje Bistrice.

Obnova cerkve:

Obnova zakristije: