Ožji gradbeni odbor za obnovo župnijske cerkve v Črensovcih

OŽJI GRADBENI ODBOR ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE V ČRENŠOVCIH

Št. PRIIMEK IN IME NASLOV
1. Törnar Anton, predsednik Prekmurske čete, Črensovci
2. Tibaut Ivan, blagajnik Žižki
3. Kolenko Daniel Jagodišče, Črensovci
4. Kovač Daniel J. Kramarja, Črensovci
5. Horvat Joško Žižki
6. Čurič Ivan Trnje
7. Hozjan Alojz Trnje
8. Vršič Ignac Dolnja Bistrica
9. Hren Dejan Srednja Bistrica
10. Majcen Matija Srednja Bistrica
11. Raj Ivan Gornja Bistrica
12. Ivan Krajnc, župnik J. Kramarja, Črensovci
13 Anton Kolarič, Atrij Odranci