Izbira članov

Gradbeni odbor za obnovo župnijske cerkve sv. Križa v Črensovcih je bil izbran iz vrst vernikov naše župnije. Poleg članov gospodarske sveta so se nekateri samoiniciativno vključili v odbor, druge pa je župnik osebno povabil k sodelovanju. Vseh članov  je bilo ob ustanovitvi 43. Ustanovna seja je bila 20. januarja 2005, na kateri je bil soglasno sprejet sklep, da se naj čim prej pristopi k obnovi cerkve. Za lažje in hitro načrtovanje je bil izvoljen ožji odbor, ki je imel nalogo, da strokovno vodi obnovitvena dela in k sodelovanju privabi čim več strokovnjakov.

Za predsednika gradbenega odbora je bil izvoljen Anton Törnar, župan občine Črensovci, za blagajnika Ivan Tibaut iz Žižkov, za strokovnega zunanjega sodelavca Anton Kolarič in Atrij iz Odranec. Župnik pa prevzame nalogo, da vse spremlja, spodbuja in ljudi motivira, da se vključijo v to zgodovinsko obnovitveno delo z denarjem in drugo potrebno pomočjo.

Hkrati je bil sprejet sklep, da se denarni darovi pobirajo pred cerkvijo vsako prvo nedeljo v mesecu. To nalogo prevzamejo člani gradbenega odbora.

Ožji gradbeni odbor je nato pripravil strokovne utemeljitve, kako je najbolje pristopiti k obnovi. Zato gradbeni odbor sprejme naslednji sklep: Obnova župnijske cerkve bo potekala v dveh fazah:

  1. Prva faza bo vključevala zaščito cerkve pred vlago, gradnja nove zakristije in obnova notranjosti cerkve;
  2. Druga faza bo vključevala obnovo zvonika, strehe in fasade.

Prva faza bo potekala v letih 2005–2007. Druga faza v letih 2008–2010. Ob koncu vsake faze smo želeli praznovati eno okroglo obletnico. Leta 2007 smo praznovali 200-letnico župnije, leta 2010 pa 150-letnico župnijske cerkve. Vse to nam je bila dodatna motivacija, da smo se držali plana.

Sedaj je ta pot za nami, čeprav še ni vse narejeno. Toda vseeno ob koncu glavnih obnovitvenih del lahko zapišemo, da je gradbeni odbor svoje delo dobro opravil. Priznanje mu je najprej lepo obnovljena cerkev, nato pa tudi plaketa župnijske cerkve, ki so jo dobili v Tednu duhovnosti in kulture 2010, ob praznovanju 150-letnice župnijske cerkve.

Čeprav so velika dela za nami, pa še zdaleč ni vse končano. Ostali so krediti, neurejena okolica, stopnišče pri vseh vhodih in zunanja razsvetljava. To je delo, ki ga bo v prihodnje opravil ta gradbeni odbor.