Sveto mašniško posvečenje

  • Zgodovinski oris
  • Predstavitev
  • Priprava
  • Posvečenje
  • Nova maša